שיעורים פרטיים במתמטיקה וסטטיסטיקה

קרני שומרון, מעלה שומרון

0507-739323, 09-7920475

alex_ka@netvision.net.il